Hørsholm Schütz Ensemble er et kammerkor, og som navnet antyder, beskæftiger vi os for en stor del med det 16. og 17. århundredes enorme skatkammer af - særlig sacral - kormusik.

 

Ud over Schütz synges således også musik af Praetorius, Scheidt, Pederssøn, Gabrieli m.m.fl.

 

Desuden står en del kormusik fra det 20. årh. på repertoiret.  Igen mest gejstlig musik af den, der egner sig for vores besætning. Alt efter programmet varierer besætningen i størrelse og art, og der gøres med mellemrum brug af forskellig instrumental ledsagelse.   

 

Som det fremgår af ovenstående, er det mest kirkekoncerter, der er vores gebet, men vi har også optrådt i mere verdslige fora. 

 

Da mange koncertgængere som regel gerne vil vide lidt mere om musikken – særligt den ældre – indeholder programmerne som regel nogle velvalgte musikhistoriske noter.

 

Korprøver

Ensemblet fungerer som et ”projektkor” hvilket vil sige, at vi ikke øver fast hver uge, men til gengæld har blokke af koncentrerede prøveforløb i forbindelse med koncerter/rejser.  En mere fast prøvestruktur er dog under indkøring.

 

Medlemskab

Medlemskab af koret er gratis, optagelse sker løbende.  

Interesserede kan kontakte korets dirigent.

 

 

 

 

 

Redigeret 28/3 - 2010

 

Plakat fra 2002

Design: Line Lüchow

 

 

Hørsholm Schütz Ensemble